BiomagnetismeEl parell biomagnètic va ésser descobert pel dr. Goiz, metge mexicà, l'any 1988 quan va tractar un pacient amb VIH que va millorar molt als 8 dies d'haver estat tractat amb 2 imants de polaritat contrària en punts concrets del cos durant 15 minuts.

Cada part del cos humà té el seu camp magnètic. Segons el dr. Goiz la causa de totes les malalties és un òrgan polaritzat positiu (àcid) i un altre negatiu (alcalí). Amb el parell biomagnètic canviem la polaritat d'aquests òrgans, equilibrem el pH del cos i així eliminem virus, bacteris, fongs i paràsits, aconseguint una millora notable de la salut.

Per al diagnòstic fem servir tècniques de Kinesiologia per cercar els punts en els què hi ha un desequilibri i s'hi posen els imants durant uns 20 a 30 minuts.

Actualment es coneixen més de 600 parells biomagnètics i el seu nombre no deixa d'augmentar, permetent tractar cada cop més malalties.


També amb imants es treballa la Descodificació emocional, teràpia per a esborrar emocions atrapades d'una manera molt senzilla. Les emocions atrapades que són emocions negatives que s'han quedat enquistades al nostre cos, no s'han alliberat, creen un bloqueig i impedeixen que l'energia flueixi correctament, causant dolors, malalties, depresions,...


Una sessió dura 1 hora aproximadament.

Hores convingudes.